Aktualnosci
Arch
PowrotDoStronyGlownej

Galeria

 

wspolpraca 01
wspolpraca 02

logotL 03

360 logoS1
KBLlogo2
waw
LogoPSL

Nadleśnictwo Lipka zaprasza.

Od 20.06.2013r. funkcjonuje w Nadleśnictwie Lipka projekt "Leśne Dukty" z mapą Podgaje.

Mapa obejmuje 6 km2 stosunkowo łatwego terenu (idealnego do stawiania pierwszych kroków w orientalistyce). Teren to zwarty obszar borów sosnowych z czytelną siecią dróg i ścieżek.

Lipka1

Pierwsi goście leśników.

Na zachodzie naturalną granicę stanowi rzeka Gwda, od północnego zachodu mapa sięga do drogi krajowej nr 22. W obrębie mapy nie brakuje ciekawych miejsc: występuje kilka malowniczych jeziorek w pobliżu których umiejscowiona jest Stanica Harcerska od wielu lat wykorzystywana przez Złotowskich Harcerzy na miejsce letnich obozów, są też urokliwe śródleśne bagienka. Południowy obszar mapy to obszar chroniony – użytek ekologiczny „Gwdziańskie mechowisko” charakteryzujący się występowaniem unikatowej roślinności mokradłowej. W obrębie mapy nad Gwdą funkcjonuje wybudowana w 1929r. elektrownia wodna. Aby uzyskać odpowiednie spiętrzenie wody zbudowano zaporę ziemną o długości 510m, w ten sposób powstał Zalew Grudniański doskonale widoczny z leśnego miejsca wypoczynku naprzeciw Stanicy. W miejscu, gdzie droga asfaltowa zbliża się do mostu na Gwdzie znajduje się pomnik upamiętniający bohaterstwo żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy na przełomie stycznia i lutego 1945r. zdobyli most bez wsparcia artyleryjskiego co okupili najwyższą ceną – śmiercią wielu z nich. 

Bezpłatnie mapę można otrzymać :

W Leśnictwie Podgaje po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 606420977 (leśniczówka znajduje się w miejscowości Podgaje przy
drodze krajowej nr 22).
Od lata 2014r. w Centrum-Kuźnia Inicjatyw Naszyjnika Północy mieszczącym się w budynku byłej szkoły w Podgajach (obecnie w
remoncie), centrum sąsiaduje z leśniczówką.
Można też wydrukować z plików udostępnionych na stronie internetowej Nadleśnictwa Lipka, tam też podstawowe informacje o
„orientacji” i podpowiedź jak korzystać z mapy „Zielonego Punktu Kontrolnego” w Podgajach (www.pila.lasy.gov.pl/web/lipka).
Nadleśnictwo Lipka zaprasza na organizowane corocznie imprezy na orientację, najbliższa 31.05.2014r.

Krystyna Konieczna
Nadleśnictwo Lipka