Aktualnosci
Arch
PowrotDoStronyGlownej

Galeria

 

wspolpraca 01
wspolpraca 02

logotL 03

360 logoS1
KBLlogo2
waw
LogoPSL

Zamierzasz stworzyć projekt i co?

 Koncepcja Zielony Punkt Kontrolny udostępniona została nieodpłatnie. W oparciu o jej założenia (wykorzystywane całkowicie lub częściowo) powstają kolejne projekty. Część z nich nie trafia jednak do ogólnopolskiej bazy projektów ZPK. Czyżby wymagania certyfikacji były aż taką przeszkodą? Może tak być jeżeli właściciel projektu nie zapoznał się przed jego sporządzeniem z kryteriami (powtórzonymi również w deklaracji). Zdarza się również że inwestor nie jest informowany, iż projekt może znaleźć się w tej bazie. Niezbyt dobrze świadczy to o wykonawcy, który korzystając z koncepcji i promocji którą wykonała Fundacja, w opracowaniu nie wymienia nawet nazwy Zielony Punkt Kontrolny (także plakietki na słupku bez nazwy zielonypunktkontrolny.pl). Niezbyt to eleganckie. Ostatecznie traci właściciel (inwestor) projektu, któremu odbiera się szansę darmowej reklamy projektu i satysfakcji z uzyskania certyfikatu. Apeluję więc do wszystkich, aby przed realizacją projektu zapoznali się z jego kryteriami (w razie wątpliwości można pytać), a po realizacji złożyli wypełnioną deklarację. Dotychczas żaden podmiot któremu przyznaliśmy certyfikat nie wydał w zamian ani złotówki.   Poniżej podaję odpowiedź na kilka najczęściej zgłaszanych pytań i wątpliwości, a także przekazuję uwagi wynikające z obserwacji procesu tworzenia projektów w Polsce:

1. Planując realizację projektu zapoznaj się z Koncepcją ZPK oraz z Kryteriami certyfikatu ZPK. Inne bowiem cele przyświecają zwykle udostępniającemu teren, inne użytkownikom projektu, a jeszcze inne mogą dotyczyć wykonawcy. Dobrym przykładem jest wybór terenu. Leśnicy zaiteresowani są zwykle tzw. kanalizacją ruchu turystycznego, uwzględnianiem elementów ochrony przyrody i możliwością wykorzystania projektu do edukacji, użytkownicy - przydatnością projektu do uprawiania orienteeringu, a wykonawcy z reguły optymalizacją procesu tworzenia projektu. Te kwestie trzeba sobie omówić przy udziale wszystkich zainteresowanych.

2.. Zlecając wykonanie projektu warto uzyskać od wykonawcy przeniesienie praw autorskich w odniesieniu do mapy oraz otrzymać plik mapy w formacie z rozszerzeniem ocd., w którym mapa została wytworzona. Najbardziej rozpowszechnionym programem do tworzenia map do orienteeringu jest program Ocad (patrz opracowanie Piotra Porzezińskiego na http://www.neptun.gda.pl/ocad/). Posiadanie mapy w tym formacie pozwoli na samodzielną ingerencję w jej treść (np. dorysowanie zmienionego fragmentu lasu lub zaprojektowanie nowej trasy, nadanie nazwy imprezy itp.).

3. Namawiam również, aby tworzyć mapy wg standardu International Orienteering Federation, a w pierwszej kolejności sporządzać mapki do biegu na orientację, jako najbardziej dokładne i najbardziej uniwersalne. Są najdroższe, ponieważ kreślarz musi nanieść na mapę cały teren, a nie tylko obszar wzdłuż dróg, jak to ma miejsce w przypadku mapek do rowerowej jazdy na orientację lub do orientacji narciarskiej. Różnica w cenie "zmapowania" kilometra kwadratowego terenu może być kilkukrotna!

4. Niewątpliwie jakość projektu podnosi broszura informacyjna, w której oprócz elementów dotyczących orienteeringu, można zamieścić propozycje wykorzystania projektu, w tym propozycje działań edukacyjnych (karty zadań).

5. W umowie z wykonawcą warto również  uwzględnić przeprowadzenie imprezy otwierającej projekt. 

6. Wyceniając wartość projektu należy brać pod uwagę, czy wykonawca sporządza wyłącznie mapę, czy też przygotuje pozostałe elementy koncepcji Zielony Punkt Kontrolny wraz z imprezą otwierającą projekt.

7. Dobrym rozwiązaniem mogą być tzw. wspólne przedsięwzięcia, gdzie wszystkie strony porozumienia ponoszą część nakładów na realizację projektu. Jest to zasadne zwłaszcza w miejscach, gdzie funkcjonują już mapy do orienteeringu (wykaz na stronie www.zielonysport.pl).

8. Deklarację sporządzamy dla każdej mapy osobno. Realizowany projekt powinien posiadać swoją nazwę, niezależnie od tego ile map obejmuje. Nie ma obowiązku, aby projekt nosił nazwę Zielony Punkt Kontrolny.

 9. Wypełniając deklarację w Wordzie należy zaznaczać wszystkie poprawne odpowiedzi (metodą kopiuj - wklej), poprzez kopiowanie kółka dookoła drzewek spełniających kryterium. 

10. W formie elektronicznej należy przesłać (na adres zpk@zielonypunktkontrolny.pl) w formacie Worda (doc) deklarację oraz mapę ze wszystkimi punktami kontrolnymi (mapę w formacie pdf o objętości do ok. 2 MB), a także kilka zdjęć, najlepiej z widocznym słupkiem i logo wykonawcy projektu. Na wszystkich mapach należy umieścić logo ZPK.

11. Na adres Fundacji listem zwykłym należy przesłać wydruki: wypełnioną i podpisaną deklarację, wydruk mapy ze wszystkimi punktami kontrolnymi. Nie należy przesyłać map z konkretnymi propozycjami tras, które to mapy właściciel projektu publikuje na własnej stronie internetowej.  

Włodzimierz Protasiewicz         zpk@zielonypunktkontrolny.pl