Aktualnosci
Arch
PowrotDoStronyGlownej

Galeria

 

wspolpraca 01
wspolpraca 02

logotL 03

360 logoS1
KBLlogo2
waw
LogoPSL

A jednak można.

 

Nowe, bardzo cenne informacje na temat możliwości korekty mapek zapisanych w pdf podesłał nam zorientowany w temacie Michał Kuś. 

 

Pliki PDF wygenerowane z narzędzia OCAD można dostosować do wykreślania własnych tras, po usunięciu z nich oryginalnie umieszczonych symboli punktów, dzięki wykorzystaniu darmowych narzędzi. Dzięki temu, że plik PDF zawiera obraz mapy w postaci wektorowej, można go zaimportować do aplikacji Inkscape i tam modyfikować. Sposób postępowania opisuje poniżej, na przykładzie ściągniętej z internetu mapy Las Sobieskiego – Wschód, będącego częścią sieci ZPK gminy Warszawa Wesoła. Aby zaimportować plik, wystarczy spróbować otworzyć go w Inkscape, np. przez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji „Otwórz za pomocą”. Należy następnie podać opcje importu – w moim przypadku za każdym razem opcje domyślne są wystarczająco dobre:

 Fotka11

Proces importu trwa dłuższą chwilę – ale otrzymujemy w końcu plik odwzorowany jako grafikę, której wszystkie elementy połączone są w grupę. Aby modyfikować poszczególne elementy trzeba – zazwyczaj kilkukrotnie wybrać z menu podręcznego opcję Rozdziel grupę.

Fotka12

W przypadku tej mapy konieczne było wykonanie tej operacji trzykrotnie, otrzymując zaznaczenie jak na rysunku poniżej – widać wybrane wszystkie elementy oznaczające trasę. W takim przypadku wystarczy skasować je jednym naciśnięciem klawisza Delete.Nie zawsze udaje się tak wygodnie, czasem należy po kolei zaznaczyć i usunąć każdy z elementów, obserwując czy przypadkiem nie ma nadal jakiegoś zgrupowania i z elementem, który usuwamy nie znika żaden ważny element mapy. 

Fotka13

Fotka14

Tą samą metodą można z mapy usuwać też inne elementy – na przykład aby stworzyć w celu treningowym mapę bez wybranych elementów topograficznych – np. dróg lub poziomnic. Do mapy można również dodawać elementy, można też mapy ze sobą łączyć – traktując je jak zwyczajną grafikę wektorową.

Po zakończeniu zmian, mapę należy zapisać w formacie akceptowalnym przez narzędzie do edycji tras. Dla Purple Pen będzie to bądź format PDF bądź JPEG. Do formatu PDF wystarczy po prostu zapisać plik po zmianach. Alternatywnie możliwe jest wyeksportowanie z Inkscape pliku graficznego PNG i w jednym z wielu narzędzi zmiana formatu na JPEG. Taka droga ma dodatkową zaletę, że na pliku graficznym może być prościej dodać własne elementy. Odpowiednia opcja to Plik -> Export PNG Image – wybieramy eksport rysunku, docelowy rozmiar/rozdzielczość i nazwę pliku, operację wykonuje naciśnięcie przycisku Eksportuj.

Fotka15 

Po wczytaniu do Purple Pen pliku mapy należy na nią nanieść ponownie „wzorcówkę”, odpowiednio ponumerować punkty, opcjonalnie przepisać opisy, jeśli dana mapa ZPK je ma i można swobodnie wytyczać własne trasy. 

Michał Kuś.