Aktualnosci
Arch
PowrotDoStronyGlownej

Galeria

 

wspolpraca 01
wspolpraca 02

logotL 03

360 logoS1
KBLlogo2
waw
LogoPSL

ZPK – bilans 2017 roku.

 

Rok 2017 zapowiadał się jako rok dużych projektów, ale równocześnie rok, w którym traciły ważność pierwsze certyfikaty z 2012 roku. Nie doczekał się kontynuacji projekt z Wieruszowa. A żal bo przez długi czas był to największy i najbardziej kompleksowy projekt z siedmioma mapkami. Utraciły certyfikat mapki w Nadleśnictwie Krynki – 4 szt. oraz bardzo duże powierzchniowo mapki rowerowe w Nadleśnictwie Maskulińskie..

 

 Tab. I

Przyrost w latach

Rok

km2

Słupki (szt.)

Trasy (szt.)

Mapy (szt.)

2012

189,77

447

29

16

2013

39,48

228

25

8

2014

106,36

591

66

20

2015

78,02

428

33

15

2016

81,2

347

45

12

Razem

582,39

2589

293

93

 

 Tab. II

Ubytek w związku z utratą certyfikatów lub aktualizacją map

Rok

km2

Słupki (szt.)

Trasy (szt.)

Mapy (szt.)

2012

2

5

0

1

2012

187,77

442

29

15

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Razem

189,77

447

29

16

 

 Tab. III

Stan map z certyfikatem

Rok

km2

Słupki (szt.)

Trasy (szt.)

Mapy (szt.)

2012

0

0

0

0

2013

39,48

228

25

8

2014

106,36

591

66

20

2015

78,02

428

33

15

2016

81,2

347

45

12

Razem

392,62

2142

264

78

 

Utrata certyfikatów nie oznacza że zdejmujemy z naszej strony mapki, a słupki są demontowane. Oznacza jedynie tyle, że właściciel projektu nie podjął decyzji o zamiarze przedłużenia certyfikatu. Aby to uczynić trzeba ponownie wypełnić druk deklaracji. Ale! aby rzetelnie to zrobić należy co najmniej zaktualizować mapkę oraz dokonać przeglądu słupków. Wypełnienie deklaracji bez tych czynności spowoduje, że użytkownicy otrzymają mizernej jakości produkt i tak naprawdę zostaną wprowadzeni w błąd. Jeżeli nie unacześniono mapki i nie naprawiono słupków deklaracji nie powinno się składać. Tylko jedna mapka z 2012 roku zastąpiona została nową. Wzorcowo postąpiło tu Nadleśnictwo Olsztynek z mapką Kołatek – brawo!!!

 

Dla projektów które utraciły certyfikat, w naszej Bazie projektów, w miejsce tabeli informacyjnej, pojawiającej się po kliknięciu numeru w kolumnie Lp., pojawi się następujący tekst:

Utrata certyfikatu

A teraz dobre wieści. Tak jak sygnalizowałem worek warszawski rozwiązał się. Liczba mapek ze słupkami, które mają swoich gospodarzy wynosi na dziś 16 sztuk. W mojej ocenie realizacja tych projektów spełnia podstawowe wymogi tworzenia zielonych punktów. Byli zainteresowani sprawą (biegacze na orientację, kluby sportowe, mieszkańcy Warszawy) którzy przekonali do idei tych którzy mogli projekt sfinansować (samorządy, Lasy Państwowe). Co równie ważne mapki wykorzystano do imprez pokazowych, treningów i zawodów.

 

Jakkolwiek 13 mapek na terenie woj. podlaskiego było dostępnych poprzez stronę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w 2017 roku, to do statystyki ZPK uwzględnione zostaną za 2018 rok, z uwagi na termin przyznania certyfikatów.

 

W 2017 roku przybyły kolejne 2 mapki wykonane przez Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, jedna przy Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Malinówce wykonana przez Nadleśnictwo Ełk.

 

Strona www.zielonypunktkontrolny do końca 2017 roku otwarta została 220 tysiące razy (licznik działa od połowy 2013 roku), z tego w roku 2017 zanotowano 77 tysięcy odsłon.

 

Namawiam do tworzenia zielonych punktów kontrolnych i korzystania z nich, a właścicieli proszę o stałą konserwację.

 

Włodzimierz Protasiewicz